Żal za Stratą

Dla osób uzależnionych jest to żal po stracie "uzależniacza".
Praca nad żalem po stracie oznacza pełne zdrowienie i zapobiega nawrotom choroby.

Jak wyglądają fazy przeżywania straty?

- Izolacja (to nie ja jestem alkoholikiem, narkomanem.... itd)
- Bunt -ja ci pokażę, mogę pić ( brać....itd) jak chcę, i ile chcę!
- Targowanie się (może oni się mylą , może uda mi się pić kontrolowanie)
- Depresja (mnie już nic nie pomoże)
- Akceptacja (szukanie nowego wyjścia)

Reakcje nie wprost na stratę:


1. Nadmierna aktywność
2. Wrogość do rodziny i lekarzy
3. Nabywanie symptomów choroby ukochanej osoby
4. Nadużywanie środków farmakologicznych.
5. Objawy psychosomatyczne
6. Niezdolność do trwałego, celowego działania
7. Patologiczne poczucie winy – karanie się.

Źle przeżywana strata – to tkwi w naszej kulturze. Nie dostrzegamy, że to proces postępujący  pozbawiający nas energii i radości życia.

Jesteśmy źle przygotowani do radzenia sobie ze stratą:

1. Nauczono nas, jak zdobywać a nie stracić
2. Nauczono nas fałszywych przekonań o radzeniu sobie z żalem po stracie:
- Trzeba głęboko chować swoje uczucia
- Trzeba zrekompensować stratę (znajdź coś innego na to miejsce)
- Przeżywaj stratę sam
- „Czas leczy rany (uczy to bierności)
3. Nauczono nas fałszywych przekonań o traktowaniu przeszłości, iż nie działo się więcej i lepiej
4. Boimy się angażować, aby nie przeżywać bólu.

Podobnie inne osoby są źle przygotowane do pomagania nam po poniesieniu straty:

1. Nie wiedzą, co powiedzieć
2. Boją się naszych uczuć
3. Próbują zmienić temat
4. Podchodzą do tego rozumowo
5. Myślą, że pomaga, gdy jesteś cały dzień zajęty.
7. Chcą utwierdzić nas w wierze (Bóg tak chciał)

Jak sobie poradzić z żalem po stracie?

1. Przede wszystkim zobaczyć problem:
Dostrzeżenie, że to, czego uczyliśmy się w treningu społecznym jest nie przydatne, np. stwierdzenie: „czas leczy rany” jest szkodliwe, bo uczy bierności.
2. Powracanie „o zdrowia” na pokaż – powoduje tłumienie uczuć
3.. Podzielić się z kimś swym żalem po stracie
4. Nie blokować emocji (relacja, otwartość, intymność)
5. Zobaczyć, co robisz, aby nie kontaktować się ze swoimi emocjami , uciekać od siebie.
6. Wykres strat

Nawet najmniejszy ruch w tym kierunku, aby zmienić coś u siebie powoduje ulgę.

U alkoholika oprócz strat, jakie mógł ponieść normalnie w życiu (śmierć kogoś bliskiego, rozwód, utrata zdrowia), wiele strat było spowodowanych alkoholem.

Mimo to samo rozstanie się z alkoholem także wyzwala poczucie straty. Żegna się, traci to (często jest mu to wydzierane siłą, przymusem), co nadawało mu sens życia, koiło ból, cierpienie.

Pożegnanie się z uzależniaczem, rozstanie się z nim świadomie ,powinno obejmować wszystkie dobre, i złe strony. Pożegnanie oznacza wyłączenie go ze swego życia raz na zawsze.

Rzeczy dla których warto żyć
nie sposób wymyśleć - trzeba je czuć. 

CEL.

1, Pacjent zapozna się z pojęciem straty oraz żalu po stracie.
2. Pacjent zapozna się z relacją między stratą a żalem oraz konsekwencją nieodżałowania straty.
3. Pacjent zapozna się z fazami przechodzenia poprzez odżałowanie straty.
4. Pacjent dowie się jak odżałować stratę i co mu to daje.


W przypadku alkoholika ( gdy utraci komfort picia ) mamy do czynienia z jak gdyby podwójną stratą " - już nie mogę dalej pić - jak tu żyć teraz ?!!!"
" - już nie jestem taki jak inni, jestem ułomny "


1. Każdą stratę trzeba odżałować i to jest jedyna droga by nie wpaść w poczucie krzywdy - co hamowało by ( i hamuje w wielu wypadkach) rozwój osobisty
przykłady; utraciłem piękną kobietę i nic mi się nie chce
życie straciło sens, nie warto żyć
Zdradził mnie przyjaciel , wbił mi w serce drzazgę - jej ból jest dla mnie nie do zniesienia ( stąd potrzeba wybaczania )


2. Odżałowanie każdej straty zawsze przebiega w pewnych etapach (fazach);
zaprzeczanie ( nie to niemożliwe )
Złość, bunt ( "Jak mogło mnie to spotkać ?!" )
Smutek, rozpacz, depresja ( życie teraz już nie ma dla mnie sensu )
Targowanie się ( a może to jednak nieprawda ? Może nie jestem alkoholikiem ? )
Akceptacja - " Tak, to jednak prawda, ale mogę z tym żyć. C) Na każdej z tych faz, etapach może nastąpić zablokowanie.


 Oto niektóre sposoby radzenia sobie by rozbroić blokadę i przechodzić w kierunku akceptacji;


1, Czuj co czujesz ( płacz, smuć się, złość w zdrowy sposób np. mów o swojej złości a nie działaj pod jej wpływem )
2. Płacz gdy ci smutno ( wyżal się przed sobą ale nie nad sobą )
3. Działaj
4. Napisz list do tego co utraciłeś
5. medytuj, módl się - poszukaj wsparcie w Sile Wyższej
6. Wypełniaj pustkę po tym co utraciłeś
7. BądĽ dobry dla siebie ( zrób sobie jakąś przyjemność )
8. Nie izoluj się - idĽ do ludzi ci przyjaznych, bliskich ( twoich przyjaciół, grupa AA )