Halucynacje wywołane piciem alkoholu

Halucynacje - Omamy – spostrzeżenia zmysłowe pojawiające się bez wystąpienia zewnętrznego bodźca.

Omamy charakteryzują się i są przez chorego odbierane jako prawdziwe doznania zmysłowe,są jako wrażenia pochodzące z jednego z narządów zmysłów
    nie są zniekształceniem istniejących bodźców zewnętrznych (złudzenia)

Halucynacje dzielą się na: słuchowe, wzrokowe, węchowe, smakowe oraz somatyczne.

Omamy zalicza się do tak zwanych objawów pozytywnych, gdyż stanowią wyraźne odchylenie od normalnych procesów poznawczych, w przeciwieństwie do objawów negatywnych, które wyrażają brak lub obniżenie normalnych reakcji u chorego.

Do grupy halucynacji należą także pseudohalucynacje – są spostrzeżeniami, które powstają bez udziału bodźców zewnętrznych, chory odbiera te spostrzeżenia patologiczne jako rzeczywiste, lecz odbierane są przez niego jako dochodzące spoza miejsc dostępnych percepcji właściwych dla danego zmysłu, np. omamy rzekome słuchowe dochodzą z wnętrza ciała, albo z Księżyca, zaś rzekome omamy wzrokowe wyświetlają się w oczach. Omamy rzekome stanowią istotny element (często jedyny) zespołu paranoidalnego.

Halucynacje słuchowe
==============================

Omamy Słuchowe odnoszą się do fałszywych doznań zmysłowych związanych z narządem słuchu.Dzielą się na omamy elementarne dotyczące prostych dźwięków jak gwizdy, stuki, itp: oraz złożone, które dodatkowo można podzielić na:
Słyszalne myśli: chory słyszy własne myśli, zanim zostaną one wypowiedziane lub głos powtarza jego myśli od razu po ich powstaniu,echo myśli
Omamy w drugiej osobie: pacjent słyszy głos bądź głosy, które wypowiadają się bezpośrednio do niego; głosy mogą wypowiadać choremu polecenia,chwalić go bądź krytykować
Omamy w trzeciej osobie:pacjent słyszy głos lub głosy,które rozmawiają o nim,komentują jego myśli i zachowanie.

Halucynacje wzrokowe
=======================
Odnoszą się do fałszywych doznań związanych z narządem wzroku. Występują one najczęściej w zaburzeniach psychoorganicznych (takich jak m.in. majaczenie, otępienie) oraz podczas zażywania substancji psychoaktywnych.

Halucynacje somatyczne
======================

Omamy somatyczne dotyczą fałszywych doznań z ciała,z jego wnętrza i powierzchni.Objawiają się fałszywym doznaniem dotyku, mrowienia, pełzania owadów na lub pod skórą.omamy trzewne: fałszywe doznania pochodzące z wnętrza ciała objawiające się jako wrażenie przesuwania się narządów wewnętrznych, pulsowanie ich bądź kurczenie
Omamy kinestetyczne: objawiają się fałszywymi doznaniami dotyczącymi mięśni i stawów np.odczuwanie skręcania kończyn.

 

 

 • DDA-Alateen

  Nie ulega wątpliwości, że najbardziej poszkodowane w rodzinach z problemem alkoholowym są dzieci. Sytuacja panująca w dysfunkcjonalnej rodzinie...

  Więcej…
 •  
 • Alateen

  Do Alateen należą dzieci, nastolatki i młodzież, których rodzic, obydwoje rodzice lub inna bliska osoba jest uzależniona od alkoholu.

  Więcej…
 •  
 • Al-anon

  Nadmierne picie alkoholu wpływa na całą  rodzinę, a jego skutki można rozpoznać w każdym, kto żyje z osobą pijącą. 

  Więcej…