Wspólnoty Dla Rodzin Alkoholików

 

Jeżeli masz bliską osobę, której picie powoduje poważne problemy, będziesz serdecznie witany na naszych spotkaniach. Nie mamy powiązań z żadnym wyznaniem wiary, nie mamy żadnych zobowiązań prawnych, składek ani wpisowego.
Dzielimy się wzajemnie naszym doświadczeniem, siłą i nadzieją. Twój postęp może się dokonać według twojego własnego sposobu i tobie właściwego tempa. My tylko zachęcamy, abyś wziął udział w naszej wspólnej sprawie.

Al-Anon Dorosłe Dzieci jest Wspólnotą ludzi, których życie w przeszłości upływało w bliskim kontakcie z osobą uzależnioną od alkoholu. Członkowie Al-Anon Dorosłe Dzieci spotykają się na mityngach, żeby pomóc sobie w rozwiązywaniu problemów jakie są im wspólne. Wspierają się wzajemnie, dzielą się doświadczeniem, siłą i nadzieją oraz koncentrują się na osobistym rozwoju, aby zmniejszyć działanie skutków alkoholizmu na swoje życie. W Al-Anon Dorosłe Dzieci rozważamy i stosujemy w życiu Dwanaście Stopni Al-Anon. Doświadczamy zrozumienia i serdeczności innych osób, które przeżywają podobne problemy. Uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy sami (Al-Anon jest światową wspólnotą) i odzyskujemy pewność siebie i nadzieję na lepsze jutro. Uczymy się mówić o naszych problemach i odkrywać, że nasze życie może być wypełnione zadowoleniem, radością i miłością.


CO TO JEST ALATEEN ?

Alateen jest częścią Grup Rodzinnych Al-Anon - wspólnoty ludzi, których życie jest aktualnie, lub w przeszłości upływało, w bliskim kontakcie z osobą uzależnioną od alkoholu. Do Alateen należą dzieci, nastolatki i młodzież, których rodzic, obydwoje rodzice lub inna bliska osoba jest uzależniona od alkoholu.

Członkowie Alateen spotykają się na mityngach, żeby pomóc sobie w rozwiązywaniu problemów, jakie są im wspólne. Wspierają się wzajemnie, dzielą się doświadczeniem, uczą się o alkoholizmie jako o chorobie rodziny i koncentrują się na osobistym rozwoju, aby zmniejszyć działanie skutków alkoholizmu na swoje życie.

W Alateen rozważamy i stosujemy w życiu Dwanaście Stopni przyjętych od Anonimowych Alkoholików. Doświadczamy zrozumienia i serdeczności innych osób, które przeżywają podobne problemy. Uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy samotni i odzyskujemy pewność siebie i nadzieję na lepsze jutro. Uczymy się jak mówić o naszych problemach i odkrywać, że nasze życie może być wypełnione zadowoleniem, miłością i radością.

Klikając w Poniższy Baner znajdziesz Spis Grup Al-anon,DDA,Alateen